Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia
Faktúra 711 podpora strav. návykov s DPH 08.03.2011 ŠJ pri ZŠ Trnava
Faktúra 811 strava zamestnanci SF s DPH 14.03.2011 ŠJ pri ZŠ Trnava
Zmluva Zmluva na organizačno a materiálno - technické zabezpečenie okresného kola Pytagoriády s DPH 23.02.2016 MV SR, Okresný úrad odbor školstva Trnava Ing. Krajčovičová riaditeľka
Zmluva prenájom telocvične s DPH 12.09.2013 Volejbalový oddiel HIT Trnava
Zmluva dohoda o ukončení nájmu s DPH 19.09.2013 Volejbalový oddiel HIT Trnava
Zmluva jednorázový prenájom telocvične s DPH 21.11.2013 Miriama Matulová
Zmluva prenájom telocvične s DPH 30.09.2013 Kompánia trnavských žoldnierov, Trnava
Zmluva prenájom telocvične s DPH 04.09.2013 Občianske združenie Trnavský šermiarsky cech
Zmluva jednorázový prenájom telocvične s DPH 04.12.2013 TJ Skloplast Trnava
Zmluva Dodatok č. 10 k Zmluve o spolupráci a zabezpečení odbornej pedag. praxe pre študentov PF TU v Trnave s DPH 25.02.2016 Trnavská univerzita Pedagogická fakulta Trnava Ing. Krajčovičová riaditeľka
Zmluva nájom neb. priestorov ŠJ s DPH 28.01.2011 KST Spartak Trnava
Zmluva prenájom telocvične s DPH 15.10.2013 Občianske združenie Trnavský šermiarsky cech
Zmluva o nájme podľa §663 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov(Občiansky zákonník) s DPH 30.08.2013 ESM-YZAMER s.r.o
Zmluva Kolektívna zmluva na rok 2014 s DPH 20.12.2013 ZO OZ PŠaV na Slovensku pri ZŠ, Ul. M. Gorkého 21, Trnava
Zmluva Kolektívna zmluva na rok 2013 s DPH 15.01.2013 ZO OZ PŠaV na Slovensku pri ZŠ, Ul. M. Gorkého 21, Trnava
Zmluva Prenájom telocvične s DPH 22.01.2016 Občianske združenie Trnavský šermiarsky cech Ing. Krajčovičová riaditeľka
Zmluva Dohoda o zmene nájomnej zmluvy zo dňa 11.1.2016 s DPH 18.01.2016 Patrik Nemček Ing. Krajčovičová riaditeľka
Zmluva Prenájom telocvične s DPH 11.01.2016 Patrik Nemček Ing. Krajčovičová riaditeľka
Zmluva Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb s DPH 19.01.2016 Slovak Telekom, a.s. Ing. Krajčovičová riaditeľka
Zmluva Zmluva na organizačno a materiálno - technické zabezpečenie okresného kola Matematickej olympiády s DPH 11.01.2016 Ministerstvo vnútra SR, Okresný úrad Trnava Ing. Krajčovičová riaditeľka
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/4679
  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou, Ulica Maxima Gorkého 21, Trnava
   • info@zsmg.trnava.sk
   • riaditeľka školy: Ing. Beáta Krajčovičová 033/32 36 861 sekretariát: 033/32 36 860 zástupkyňa pre I.stupeň: Mgr. Ivica Krajčovičová 033/32 36 863 elaps@gtsmail.sk zástupkyňa pre II. stupeň: Mgr. Jana Pavlovčíková 033/32 36 862 jpavlovcikova@gmail.com školská psychologička: 033/32 36 866 personalistka 033/32 36 864 školská jedáleň: Jana Brezinová, telefón: 033/32 36 865
   • Ulica Maxima Gorkého 21, 917 02 Trnava
   • Zástupkyňa: PaedDr. Irena Ryšavá 033/ 32 36 763 Školská jedáleň vedúca: Mária Jánoschková 033/ 32 36 764 sjlimbova@ms.trnava Zborovňa(odhlasovanie detí- pri kuchyni) 033/32 36 765 Trieda č. 4 033/32 36 766 Ďalší telefonický kontakt 033/55 31 394 Adresa : Elokované pracovisko -Materská škola Limbová 4 917 01 Trnava e-mail: mslimbova@ms.trnava.sk
   • Zástupkyňa: Mgr. Zuzana Škultétyová 033/ 32 36 757 Školská jedáleň: vedúca: Mária Jánoschková 033/ 32 36 755 sjjiraskova@ms.trnava Zborovňa: 033/32 36 754 Adresa : Elokované pracovisko - Materská škola Jiráskova 25 917 02 Trnava e-mail: msjiraskova@ms.trnava.sk
  • Prihlásenie