Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia
Zmluva nájom neb. priestorov ŠJ s DPH 28.01.2011 KST Spartak Trnava
Zmluva 3/10/14 Zmluva o dielo uzavretá podľa §536 a nasl. Obchodného zákonníka o obstaraní činnosti autorizovaného bezpečnostného technika, technika požiarnej ochrany a osoby s odbornou spôsobilosťou na úseku civilnej ochrany obyvateľstva s DPH 14.10.2014 Ing. Jana Touréová
Objednávka s DPH
Objednávka s DPH
Objednávka s DPH
Objednávka s DPH
Objednávka s DPH
Objednávka s DPH
Objednávka s DPH
Zmluva 2404223483 ProFi Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu s DPH 20.10.2014 Generali Slovensko poisťovňa, a.s. ZŠ, Ul. M. Gorkého 21, Trnava
Zmluva Dodatok č. 7 k Zmluve o spolupráci a zabezpečení odbornej pedag. praxe pre študentov PF TU v Trnave s DPH 21.10.2014 Trnavská univerzita Pedagogická fakulta Trnava
Objednávka s DPH
Zmluva prenájom telocvične s DPH 19.09.2014 Trnavská univerzita Pedagogická fakulta Trnava
Objednávka s DPH
Zmluva 4/12/14/PZS Zmluva o dielo uzavretá podľa §536 a nasl. Obchodného zákonníka o poskytnutí činnosti zdravotnej služby v zmysle §30a zákona č. 355/2007 Z.z. v znení neskorších predpisov s DPH 18.12.2014 Ing. Jana Touréová ZŠ, Ul. M. Gorkého 21, Trnava
Zmluva Kolektívna zmluva na rok 2014 - Dodatok č.1 s DPH 31.10.2014 ZO OZ PŠaV na Slovensku pri ZŠ, Ul. M. Gorkého 21, Trnava
Objednávka s DPH
Objednávka s DPH
Objednávka s DPH
Objednávka s DPH
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/4679
  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou, Ulica Maxima Gorkého 21, Trnava
   • info@zsmg.trnava.sk
   • riaditeľka školy: Ing. Beáta Krajčovičová 033/32 36 861 sekretariát: 033/32 36 860 zástupkyňa pre I.stupeň: Mgr. Ivica Krajčovičová 033/32 36 863 elaps@gtsmail.sk zástupkyňa pre II. stupeň: Mgr. Jana Pavlovčíková 033/32 36 862 jpavlovcikova@gmail.com školská psychologička: 033/32 36 866 personalistka 033/32 36 864 školská jedáleň: Jana Brezinová, telefón: 033/32 36 865
   • Ulica Maxima Gorkého 21, 917 02 Trnava
   • Zástupkyňa: PaedDr. Irena Ryšavá 033/ 32 36 763 Školská jedáleň vedúca: Mária Jánoschková 033/ 32 36 764 sjlimbova@ms.trnava Zborovňa(odhlasovanie detí- pri kuchyni) 033/32 36 765 Trieda č. 4 033/32 36 766 Ďalší telefonický kontakt 033/55 31 394 Adresa : Elokované pracovisko -Materská škola Limbová 4 917 01 Trnava e-mail: mslimbova@ms.trnava.sk
   • Zástupkyňa: Mgr. Zuzana Škultétyová 033/ 32 36 757 Školská jedáleň: vedúca: Mária Jánoschková 033/ 32 36 755 sjjiraskova@ms.trnava Zborovňa: 033/32 36 754 Adresa : Elokované pracovisko - Materská škola Jiráskova 25 917 02 Trnava e-mail: msjiraskova@ms.trnava.sk
  • Prihlásenie