Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia
Zmluva nájom neb. priestorov ŠJ s DPH 28.01.2011 KST Spartak Trnava
Faktúra 1051 potraviny ŠJ - nápoj 592,71 s DPH 1/2017 12.10.2017 AG FOODS SK s.r.o.
Faktúra 181 elektrická energia 567,37 s DPH 2328/2011 03.10.2017 MAGNA ENERGIA a.s.
Faktúra 180 plyn ŠJ 25,00 s DPH 9103126243 03.10.2017 Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Faktúra 1055 potraviny ŠJ - ovocie, zelenina 38,60 s DPH 5/2014 19.10.2017 BONI FRUCTI, s.r..
Faktúra 1054 potraviny ŠJ - mäso, mäsové výrobky 590,37 s DPH 3/2014 16.10.2017 CKD market s.r.o
Faktúra 1053 potraviny ŠJ - mlieko, mliečne výrobky 552,16 s DPH 2/2014 16.10.2017 CKD market s.r.o
Faktúra 1052 potraviny ŠJ 1 219,88 s DPH 1/2014 16.10.2017 CKD market s.r.o
Faktúra 1050 potraviny ŠJ - mäso, mäsové výrobky 646,19 s DPH 3/2014 04.10.2017 CKD market s.r.o
Faktúra 183 činnosť bezpečnostného technika a technika PO za III. Q 2017 240,00 s DPH 3/10/14 04.10.2017 Ing. Jana Tauerová
Faktúra 1049 potraviny ŠJ - mlieko, mliečne výrobky 426,61 s DPH 2/2014 04.10.2017 CKD market s.r.o
Faktúra 1048 potraviny ŠJ 1 150,18 s DPH 1/2014 04.10.2017 CKD market s.r.o
Zmluva 1/2017 Zmluva o prenájme hnuteľnej veci s DPH 27.10.2017 AG FOODS SK s.r.o. Ing. Krajčovičová riaditeľka
Zmluva Dodatok č. 13 k Zmluve o spolupráci a zabezpečení odbornej pedag. praxe pre študentov PF TU v Trnave s DPH 23.10.2017 Trnavská univerzita Pedagogická fakulta Trnava Ing. Krajčovičová riaditeľka
Zmluva Prenájom telocvične s DPH 20.10.2017 OZ Spartakovské ženy Ing. Krajčovičová riaditeľka
Zmluva Dohoda o jednorázovom nájme učebne ZŠ s DPH 21.09.2017 Slavomíra Ramosová FINE LIVING Ing. Krajčovičová riaditeľka
Faktúra 182 rastlinky - projekt Herňa mladého prírodovedca 160,14 s DPH 82 04.10.2017 Záhradníctvo BEGA s.r.o.
Faktúra 184 vstupenky do divadla 600,00 s DPH 83 04.10.2017 Divadlo Jána Palárika v Trnave
Zmluva Prenájom telocvične s DPH 19.09.2017 Spoločenstvo Tulipánci Ing. Krajčovičová riaditeľka
Faktúra 193 vodné, stočné 1 694,09 s DPH 118/06TT 13.10.2017 Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/4679
  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou, Ulica Maxima Gorkého 21, Trnava
   • info@zsmg.trnava.sk
   • riaditeľka školy: Ing. Beáta Krajčovičová 033/32 36 861 sekretariát: 033/32 36 860 zástupkyňa pre I.stupeň: Mgr. Ivica Krajčovičová 033/32 36 863 elaps@gtsmail.sk zástupkyňa pre II. stupeň: Mgr. Jana Pavlovčíková 033/32 36 862 jpavlovcikova@gmail.com školská psychologička: 033/32 36 866 personalistka 033/32 36 864 školská jedáleň: Jana Brezinová, telefón: 033/32 36 865
   • Ulica Maxima Gorkého 21, 917 02 Trnava
   • Zástupkyňa: PaedDr. Irena Ryšavá 033/ 32 36 763 Školská jedáleň vedúca: Mária Jánoschková 033/ 32 36 764 sjlimbova@ms.trnava Zborovňa(odhlasovanie detí- pri kuchyni) 033/32 36 765 Trieda č. 4 033/32 36 766 Ďalší telefonický kontakt 033/55 31 394 Adresa : Elokované pracovisko -Materská škola Limbová 4 917 01 Trnava e-mail: mslimbova@ms.trnava.sk
   • Zástupkyňa: Mgr. Zuzana Škultétyová 033/ 32 36 757 Školská jedáleň: vedúca: Mária Jánoschková 033/ 32 36 755 sjjiraskova@ms.trnava Zborovňa: 033/32 36 754 Adresa : Elokované pracovisko - Materská škola Jiráskova 25 917 02 Trnava e-mail: msjiraskova@ms.trnava.sk
  • Prihlásenie