Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia
Zmluva nájom neb. priestorov ŠJ s DPH 28.01.2011 KST Spartak Trnava
Faktúra 1006 potraviny ŠJ 1 324,63 s DPH 1/2014 06.02.2017 CKD market s.r.o
Faktúra 73 doplnok publikácie Dokumentácia ZŠ 45,05 s DPH SK0258 19.04.2017 Raabe s.r.o
Faktúra 74 prevádzka kotolne, plyn - marec 2017 4 547,15 s DPH 23112010 19.04.2017 ESM-YZAMER s.r.o
Faktúra 75 kopírovací papier, kancelárske potreby 150,60 s DPH 31 20.04.2017 ST - Trade s.r.o
Faktúra 76 strava - PVkSNDOSV (hmotná núdza - apríl 2017) 173,00 s DPH 544/2010 MPSVaR SR 21.04.2017 Zakladna skola
Faktúra 77 príspevok zo sociálneho fondu - strava zamestnancov apríl 2017 157,56 s DPH KZ 2015 28.04.2017 Zakladna skola
Faktúra 1020 potraviny ŠJ 1 645.56 s DPH 1/2014 05.04.2017 CKD market s.r.o
Faktúra 1021 potraviny ŠJ - mlieko, mliečne výrobky 643,17 s DPH 2/2014 05.04.2017 CKD market s.r.o
Faktúra 1022 potraviny ŠJ - mäso, mäsové výrobky 538,49 s DPH 3/2014 05.04.2017 CKD market s.r.o
Faktúra 1023 potraviny ŠJ - ovocie, zelenina 20,75 s DPH 5/2014 19.04.2017 BONI FRUCTI, s.r..
Faktúra 1024 potraviny ŠJ 1 131.00 s DPH 1/2014 24.04.2017 CKD market s.r.o
Faktúra 1025 potraviny ŠJ - mlieko, mliečne výrobky 508,07 s DPH 2/2014 24.04.2017 CKD market s.r.o
Faktúra 1026 potraviny ŠJ - mäso, mäsové výrobky 420,62 s DPH 3/2014 24.04.2017 CKD market s.r.o
Faktúra 1010 potraviny ŠJ 1 678.58 s DPH 1/2014 02.03.2017 CKD market s.r.o
Faktúra 71 list bianco - karta, obaly z PVC A4 farebné 60,62 s DPH 30 19.04.2017 ŠEVT a.s.
Faktúra 1011 potraviny ŠJ - mlieko, mliečne výrobky 582,88 s DPH 2/2014 02.03.2017 CKD market s.r.o
Faktúra 1012 potraviny ŠJ - mäso, mäsové výrobky 504,88 s DPH 3/2014 02.03.2017 CKD market s.r.o
Faktúra 1013 potraviny ŠJ 430,90 s DPH 1/2014 02.03.2017 CKD market s.r.o
Faktúra 1014 potraviny ŠJ - mlieko, mliečne výrobky 287,97 s DPH 2/2014 02.03.2017 CKD market s.r.o
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/4679
  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou, Ulica Maxima Gorkého 21, Trnava
   • info@zsmg.trnava.sk
   • riaditeľka školy: Ing. Beáta Krajčovičová 033/32 36 861 sekretariát: 033/32 36 860 zástupkyňa pre I.stupeň: Mgr. Ivica Krajčovičová 033/32 36 863 elaps@gtsmail.sk zástupkyňa pre II. stupeň: Mgr. Jana Pavlovčíková 033/32 36 862 jpavlovcikova@gmail.com školská psychologička: 033/32 36 866 personalistka 033/32 36 864 školská jedáleň: Jana Brezinová, telefón: 033/32 36 865
   • Ulica Maxima Gorkého 21, 917 02 Trnava
   • Zástupkyňa: PaedDr. Irena Ryšavá 033/ 32 36 763 Školská jedáleň vedúca: Mária Jánoschková 033/ 32 36 764 sjlimbova@ms.trnava Zborovňa(odhlasovanie detí- pri kuchyni) 033/32 36 765 Trieda č. 4 033/32 36 766 Ďalší telefonický kontakt 033/55 31 394 Adresa : Elokované pracovisko -Materská škola Limbová 4 917 01 Trnava e-mail: mslimbova@ms.trnava.sk
   • Zástupkyňa: Mgr. Zuzana Škultétyová 033/ 32 36 757 Školská jedáleň: vedúca: Mária Jánoschková 033/ 32 36 755 sjjiraskova@ms.trnava Zborovňa: 033/32 36 754 Adresa : Elokované pracovisko - Materská škola Jiráskova 25 917 02 Trnava e-mail: msjiraskova@ms.trnava.sk
  • Prihlásenie