Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia
Faktúra dokladu Text dokladu s DPH objednávk zmluvy prijatia
Zmluva 2019_MPC_NP_PoP_ZŠ_108 Zmluva o vzájomnej spolupráci pri implementácií projektových aktivít v rámci národného projektu Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov s DPH 28.08.2019 Metodicko-pedagogické centrum Ing. Krajčovičová riaditeľka
Zmluva Z201918862_Z_9 Zmluva o dodávke plynu s DPH 14.08.2019 MAGNA ENERGIA a.s. Ing. Krajčovičová riaditeľka
Zmluva WS/2019A18024-1 Zmluva o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti u zamestnávateľa s DPH 17.07.2019 osobnyudaj.sk, s.r.o. Ing. Krajčovičová riaditeľka
Zmluva 2019-1-SK01-KA101-060181 Zmluva o poskytnutí grantu na: Projekt s jedným príjemcom v rámci programu ERASMUS+ s DPH 12.07.2019 SAAIC Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu Ing. Krajčovičová riaditeľka
Faktúra 1148 potraviny ŠJ - mäso, mäsové výrobky 194,91 s DPH 27.06.2019 Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o.
Faktúra 1135 potraviny ŠJ 1 548.73 s DPH 1/2014 27.06.2019 CKD market s.r.o
Faktúra 1146 potraviny ŠJ 39,17 s DPH 27.06.2019 PENAM Slovakia a.s.
Faktúra 1136 potraviny ŠJ - mlieko, mliečne výrobky 351,48 s DPH 2/2014 27.06.2019 CKD market s.r.o
Faktúra 1147 potraviny ŠJ - mäso, mäsové výrobky 121,95 s DPH 27.06.2019 Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o.
Faktúra 1149 potraviny ŠJ 1 161.45 s DPH 1/2014 27.06.2019 CKD market s.r.o
Faktúra 1150 potraviny ŠJ 609,56 s DPH 1/2014 27.06.2019 CKD market s.r.o
Faktúra 1151 potraviny ŠJ 74,98 s DPH 27.06.2019 PENAM Slovakia a.s.
Faktúra 1152 potraviny ŠJ - mäso, mäsové výrobky 86,47 s DPH 27.06.2019 Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o.
Faktúra 1153 potraviny ŠJ - mäso, mäsové výrobky 45,61 s DPH 27.06.2019 Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o.
Faktúra 1137 potraviny ŠJ - mäso, mäsové výrobky 457,20 s DPH 3/2014 27.06.2019 CKD market s.r.o
Faktúra 179 učebné pomôcky - predškoláci MŠ Jirásková 17,20 s DPH 82 25.06.2019 NOMILAND, s.r.o.
Faktúra 178 PVC pohár - potreby pre ŠJ 48,59 s DPH 80 25.06.2019 CKD market s.r.o
Objednávka 80 pohár PVC 200 ml/12ks 48,59 s DPH 24.06.2019 CKD market s.r.o Ing. Krajčovičová Beáta riaditeľka
Faktúra 177 čistiace prostriedky MŠ Jirásková 503,81 s DPH 81 24.06.2019 TATRACHEMA, výrobné družstvo Trnava
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/4679
  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou, Ulica Maxima Gorkého 21, Trnava
   • info@zsmg.trnava.sk
   • riaditeľka školy: Ing. Beáta Krajčovičová 033/32 36 861 sekretariát: 033/32 36 860 zástupkyňa pre I.stupeň: Mgr. Ivica Krajčovičová 033/32 36 863 elaps@gtsmail.sk zástupkyňa pre II. stupeň: Mgr. Jana Pavlovčíková 033/32 36 862 jpavlovcikova@gmail.com školská psychologička: 033/32 36 866 personalistka 033/32 36 864 školská jedáleň: Jana Brezinová, telefón: 033/32 36 865
   • Ulica Maxima Gorkého 21, 917 02 Trnava
   • Zástupkyňa: PaedDr. Irena Ryšavá 033/ 32 36 763 Školská jedáleň vedúca: Mária Jánoschková 033/ 32 36 764 sjlimbova@ms.trnava Zborovňa(odhlasovanie detí- pri kuchyni) 033/32 36 765 Trieda č. 4 033/32 36 766 Ďalší telefonický kontakt 033/55 31 394 Adresa : Elokované pracovisko -Materská škola Limbová 4 917 01 Trnava e-mail: mslimbova@ms.trnava.sk
   • Zástupkyňa: Mgr. Zuzana Škultétyová 033/ 32 36 757 Školská jedáleň: vedúca: Mária Jánoschková 033/ 32 36 755 sjjiraskova@ms.trnava Zborovňa: 033/32 36 754 Adresa : Elokované pracovisko - Materská škola Jiráskova 25 917 02 Trnava e-mail: msjiraskova@ms.trnava.sk
  • Prihlásenie