Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia
Faktúra dokladu Text dokladu s DPH objednávk zmluvy prijatia
Zmluva 2019_MPC_NP_PoP_ZŠ_108 Zmluva o vzájomnej spolupráci pri implementácií projektových aktivít v rámci národného projektu Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov s DPH 28.08.2019 Metodicko-pedagogické centrum Ing. Krajčovičová riaditeľka
Zmluva Z201918862_Z_9 Zmluva o dodávke plynu s DPH 14.08.2019 MAGNA ENERGIA a.s. Ing. Krajčovičová riaditeľka
Zmluva WS/2019A18024-1 Zmluva o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti u zamestnávateľa s DPH 17.07.2019 osobnyudaj.sk, s.r.o. Ing. Krajčovičová riaditeľka
Zmluva 2019-1-SK01-KA101-060181 Zmluva o poskytnutí grantu na: Projekt s jedným príjemcom v rámci programu ERASMUS+ s DPH 12.07.2019 SAAIC Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu Ing. Krajčovičová riaditeľka
Faktúra 1148 potraviny ŠJ - mäso, mäsové výrobky 194,91 s DPH 27.06.2019 Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o.
Faktúra 1135 potraviny ŠJ 1 548.73 s DPH 1/2014 27.06.2019 CKD market s.r.o
Faktúra 1146 potraviny ŠJ 39,17 s DPH 27.06.2019 PENAM Slovakia a.s.
Faktúra 1136 potraviny ŠJ - mlieko, mliečne výrobky 351,48 s DPH 2/2014 27.06.2019 CKD market s.r.o
Faktúra 1147 potraviny ŠJ - mäso, mäsové výrobky 121,95 s DPH 27.06.2019 Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o.
Faktúra 1149 potraviny ŠJ 1 161.45 s DPH 1/2014 27.06.2019 CKD market s.r.o
Faktúra 1150 potraviny ŠJ 609,56 s DPH 1/2014 27.06.2019 CKD market s.r.o
Faktúra 1151 potraviny ŠJ 74,98 s DPH 27.06.2019 PENAM Slovakia a.s.
Faktúra 1152 potraviny ŠJ - mäso, mäsové výrobky 86,47 s DPH 27.06.2019 Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o.
Faktúra 1153 potraviny ŠJ - mäso, mäsové výrobky 45,61 s DPH 27.06.2019 Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o.
Faktúra 1137 potraviny ŠJ - mäso, mäsové výrobky 457,20 s DPH 3/2014 27.06.2019 CKD market s.r.o
Faktúra 179 učebné pomôcky - predškoláci MŠ Jirásková 17,20 s DPH 82 25.06.2019 NOMILAND, s.r.o.
Faktúra 178 PVC pohár - potreby pre ŠJ 48,59 s DPH 80 25.06.2019 CKD market s.r.o
Objednávka 80 pohár PVC 200 ml/12ks 48,59 s DPH 24.06.2019 CKD market s.r.o Ing. Krajčovičová Beáta riaditeľka
Faktúra 177 čistiace prostriedky MŠ Jirásková 503,81 s DPH 81 24.06.2019 TATRACHEMA, výrobné družstvo Trnava
zobrazené záznamy: 1-20/4679